Hakk?m?zda

 

1975 y?l?ndan itibaren sektöre hizmet veren EMKO ,?emsiye sistemleri  tasarlamakla yoluna ba?lam??t?r. 2009 y?l?ndan itibaren kendi markas? ile “ EMKO ?emsiye Sistemleri “ olarak üretime geçmi?tir.Sektörde edinilmi? tecrübe ile en kaliteli ?emsiyeyi üretmek için yeni modeller geli?tirme yetene?ine sahip tek firmad?r.
 
Bayrak ve Farbela ile yeni görsel efektleri daha etkili sistemlerle birle?tirmi? “ MK Flags ” markas?n? yaratm??t?r. EMKO flat bask? , rotasyon bask? , serigrafi ve transfer bask? metodlar? ile mü?terilerine hizmet vermektedir. Ya?am?n her safhas?nda ” EMKO Tente “ ve ” EMKO ?ndoor&Outdoor Living “ ürünleri ile de mü?terilerimizin her ihtiyac?na cevap verebilmektedir. Sektörde  EMKO  yeniliklere öncülük etme misyonunu y?llard?r üstlenmi? ve üstlenmeye devam edecektir.
 
 
2013 Y?l?nda Yepyeni sitemiz ile sizlerle birlikteyiz.

Yeni kampanyalardan haberdar olmak için bizi takip ediniz.
Web Tasarım